Från SSAG:s årsmöte

mattias_viktorin_20141118
Mattias Viktorin talade om antropologi och tid på SSAG:s årsmöte 18 november 2014.