SSAG har 2018 delat ut Alfortska priset till Patrik Vestin, forskningsingenjör vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Patrik Vestin får priset för avhandlingen ”Effects of forest management on greenhouse gas fluxes in a boreal forest”.

Effects of forest management on greenhouse gas fluxes in a boreal forest

Share →