Bli medlem

Välkommen att bli medlem (ledamot i SSAG:s stadgar) i SSAG! Följ länken nedan (till Föreningshusets webbplats), fyll i uppgifterna i formuläret och betala årsavgiften.

Medlemskap kostar för närvarande 200 kronor per kalenderår. För den som blir ny medlem och erlägger årsavgift 1 oktober eller senare under året gäller medlemskapet även närmast följande kalenderår.

Bli medlem i SSAG