Ändring av uppgifter

Meddela förändrade medlemsuppgifter genom att fylla i och skicka formuläret på den här sidan. Ange alltid det namn och den e-postadress som tidigare meddelats SSAG och därutöver den uppgift eller de uppgifter (tidigare angivna och nya) som ska ändras.

    Tidigare angivna uppgifter

    Nya uppgifter