SSAG stöder uttalandet av International Geographical Union om krisen i Ukraina

The International Geographical Union notes with dismay the alarming situation in Ukraine and finds the invasion of a sovereign democratic nation by Russian forces outrageous and unacceptable. These actions are undermining global security and stability and have led to deplorable human suffering and loss of life.

In the interests of peace and stability in international relations, we call for an end to the hostilities and for a resolution that respects the sovereignty of Ukraine and all its people.

The International Geographical Union stands in solidarity with the people of Ukraine and its community of geographers, along with those in Russia who are courageously manifesting their rejection of war. We wish the citizens of Ukraine great strength in resisting and overcoming this shocking crisis.

We note that scientists and scientific journalists in Russia have issued the following open letter on the situation:
https://www.eureporter.co/world/russia/2022/02/24/an-open-letter-from-russian-scientists-and-science-journalists-against-the-war-with-ukraine/

SSAG:s medalj i guld 2022

SSAG:s medalj i guld 2022 tilldelas Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi vid Universitetet i Oslo, för hans betydande bidrag till antropologisk forskning samt hans centrala roll som förmedlare av antropologiska perspektiv i samhällsdebatten. Ett område som spelat en viktig roll i Hylland Eriksens forskning gäller etnicitet, nationalism och kulturell identitet där han utvecklat förståelsen och präglat forskningen inom men också utanför disciplinen. Framför allt representeras det av boken Ethnicity and Nationalism (1993), som blivit ett centralt referensverk för flera generationer antropologer. Under senare år har Eriksens verksamhet särskilt gällt tvära, svårstyrda och långsiktiga samhällsförändringar på lokala och globala nivåer inte minst med avseende på miljö och klimat. Förutom ett omfattande vetenskapligt arbete har Hylland Eriksen mer än någon annan nordisk antropolog engagerat sig i att göra antropologiska kunskaper och perspektiv tillgängliga för en vidare allmänhet. Hylland Eriksen har en omfattande internationell och nordisk produktion och är en uppskattad föreläsare och debattör. Hylland Eriksen är vidare välkänd bland studenter. Två av hans läroböcker, Små Platser – Stora Frågor och What is Anthropology, används flitigt och han har på så vis varit med och påverkat den vidare bilden av ämnet under senaste decennierna.

Vegasymposiet 25 april, 2022

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

  • SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.
Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt