• SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt

 

Årsmöte

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar sina medlemmar till årsmöte den 27 november 2018

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi har lanserat en ny antropologisk open access-tidskrift.

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology