Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi delar 2016 ut den nyinstiftade SSAG:s medalj i guld till professor Didier Fassin, Institute for Advanced Study, Princeton, USA. Han tilldelas medaljen för sina bidrag till en humanitär antropologi som kommit att inriktas mot utsatta grupper, och de samhälleliga institutioner som bidrar till att göra dem utsatta.

Vegasymposiet 2016 tillägnas professor Fassins forskning. Symposiet äger rum onsdagen den 20 april kl. 9.15–12.45 i Beijersalen, Kungliga Vetenskapsakademien (T-banestation Universitetet, busshållplats Universitetet norra).

Vegasymposium

Professor Didier Fassin has been awarded the SSAG’s Medal in Gold 2016

Swedish Society for Anthropology and Geography has awarded Professor Didier Fassin with the SSAG’s Medal in Gold. Since 2009, he is James D. Wolfensohn Professor of Social Science at the Institute for Advanced Study, Princeton, USA. From his earlier work in medical anthropology, Professor Fassin has developed a broad humanitarian anthropology – sometimes called a critical moral anthropology – focusing on marginalized and vulnerable groups, and the public institutions that contribute to make them vulnerable.

The Public Presence of Anthropology

The symposium will discuss the public relevance and importance of anthropology as well as the complex issues raised by the interactions with publics. This will involve the significance of ethnography and the moral and political questions it can enlighten. It will therefore not be programmatic, but rather analytic, and of course will propose case studies to enlighten the argument.

Program

9:15 Opening of the Vega Symposium. Professor Sten Hagberg, President of SSAG and Chair of the Symposium

9:30 The Significance of Anthropology in Hard Times. Professor Didier Fassin, Institute for Advanced Study, Princeton, USA

10:15 Interpreting Biology. Professor Margaret Lock, McGill University, Canada

10:45 Coffee

11:15 Being irrelevant in the relevant way: The contribution of anthropology to public wisdom. Professor Thomas Hylland Eriksen, Oslo University, Norway

11:45 Anthropology for Embattled Times: How Can We Live Differently? Professor Saba Mahmood, University of California, Berkeley, USA

12:15 Questions and summing up

12:45 Closing of Symposium

Vegasupé

2016 års Vegadag avslutas med supé kl. 19.00 på Fakultetsklubben i Manne Siegbahn-villan, Frescativägen 22, Stockholms universitet.

Klädsel: Kavaj

Priset för supén är 350 kronor. SSAG subventionerar supéavgiften för forskarstuderande som därigenom betalar 250 kronor.

Bindande anmälan görs till SSAG:s sekreterare fil.dr Madeleine Bonow via e-post (madeleine.bonow@sh.se) senast den 8 april då också supéavgiften ska vara betald till plusgiro 15 25 10-4. Ange namn.

Antalet platser vid supén är begränsat. Vid överanmälan ges förtur åt tidiga anmälningar där supéavgiften inbetalats i rätt tid.

SSAG hälsar alla hjärtligt välkomna till vad vi hoppas blir en givande Vegadag.

Inbjudan (PDF)

Film från Vegadagen 2016
Film från när kungen delar ut SSAG:s medalj i guld 2016
Bilder från Vegadagen 2016

Vegadagen 2015

Film från Vegadagen 2015
Bilder från Vegadagen 2015