SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler B fyra gånger per år. Geografiska Annaler började publiceras 1919 men delades 1965 i två serier: (A) naturgeografi och (B) kulturgeografi. Geografiska Annaler B täcker såväl teoretiska som empiriska aspekter av kulturgeografi och ekonomisk geografi. Tidskriften har ingen speciell regional profil, men den har en viss tonvikt på Norden och länderna kring Östersjön. Tidskriften är internationell med engelska som publiceringsspråk. I tidskriften publiceras peer-review-granskade vetenskapliga resultat från hela världen.

ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2015:
66/77 Geography
Impact Factor: 0.5

Editors-in-Chief

Richard Ek
Department of Service Management and Service Studies
Lund University, Campus Helsingborg
Box 882
SE-251 08 Helsingborg
Sweden

E-mail: richard.ek@ism.lu.se

Phone: +46 42 356616

Brita Hermelin
Department for Studies of Social Change and Culture
Centre for Municipality Studies
Linköping University, Campus Norrköping
SE-601 74 Norrköping
Sweden

E-mail: brita.hermelin@liu.se

Phone: +46 11 363415

Örjan Sjöberg
Stockholm School of Economics
P.O. Box 650
SE-113 83 Stockholm
Sweden

E-mail: orjan.sjoberg@hhs.se

Phone: +46 8 7369679

Review Editor

Christian Abrahamsson
Department of Sociology and Human Geography
University of Oslo
Postboks 1096
Blindern 0317 OSLO
Norway

E-mail: c.c.abrahamsson@sosgeo.uio.no

Phone: +47 22 845595

Editorial Co-ordinator

Mona Hedfeldt
School of Humanities, Education and Social Sciences
Örebro University
SE-701 82 Örebro
Sweden

E-mail: gab.humangeo@oru.se

Distributör

Distribueras av Taylor & Francis. Kontakta förlaget för att köpa enskilda exemplar av Geografiska Annaler B.