SSAG ger ut tidskriften Geografiska Annaler A fyra gånger per år. Geografiska Annaler började publiceras 1919 men delades 1965 i två serier: (A) naturgeografi och (B) kulturgeografi. Geografiska Annaler A behandlar ämnet naturgeografi och närliggande ämnesområden samt tvärvetenskapliga studier med tydlig naturgeografisk koppling. Tidskriften är internationell med engelska som publiceringsspråk. I tidskriften publiceras peer-review-granskade vetenskapliga resultat från hela världen.

ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2015:
30/49 Geography, Physical; 18/47 Geology
Impact Factor: 1.609

Editors-in-Chief

Professor Peter Jansson
Department of Physical Geography
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
Sweden

E-mail: peter.jansson@natgeo.su.se

Professor Hans Linderholm
Department of Earth Sciences
University of Gothenburg
PO Box 460
SE-405 30 Göteborg
Sweden

E-mail: hansl@gvc.gu.se

Associate Editors

Marie-Francoise André, Université de Clermont-Ferrand, France

Nel Caine, INSTAAR, University of Colorado, USA

David Graham, Lougborough University, UK

Stephan Gruber, University of Zurich, Swtizerland

Ole Humlum, University of Oslo, Norway

Hans Linderholm, Göteborg University, Sweden

Eberhardt Parlow, University of Basel, Switzerland

Lothar Schrott, University of Salzburg, Austria

Jan Seibert, University of Zurich, Switzerland

Olav Slaymaker, University of British Columbia, Canada

Michael Stocking, University of East Anglia, UK

Darrel Swift, University of Sheffield, UK

Distributör

Distribueras av Taylor & Francis. Kontakta förlaget för att köpa enskilda exemplar av Geografiska Annaler A.