Fil.dr Mattias Viktorin
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Uppsala universitet

E-post: mattias.viktorin@antro.uu.se

Docent Jonathan Seaquist (sammankallande)
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet

E-post: jonathan.seaquist@nateko.lu.se

Fil.dr Lena Molin
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala universitet

E-post: lena.molin@edu.uu.se