Delar av SSAG:s styrelse och två av SSAG:s hedersledamöter i juni 2016.

Delar av SSAG:s styrelse och två av SSAG:s hedersledamöter i juni 2016.

Ordförande

Professor Sten Hagberg
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Uppsala universitet
Box 631
751 26 Uppsala

E-post: sten.hagberg@antro.uu.se

Tel. 018-471 70 30 (arbete)

Vice ordförande

Docent Ivana Maček
Socialantropologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

E-post: ivana.macek@socant.su.se

Tel. 08-16 28 88 (arbete)

Sekreterare

Docent Madeleine Bonow
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Södertörns högskola
141 89 Huddinge

E-post: ssagmail@yahoo.se
E-post: madeleine.bonow@sh.se

Tel. 08-608 47 08 (arbete)

Skattmästare

Docent Thomas Borén
Kulturgeografiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

E-post: thomas.boren@humangeo.su.se

Tel. 08-16 48 30 (arbete)

Fax: 08-16 49 69

Ledamöter

Docent Annika Dahlberg
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Tel. 08-674 78 50 (arbete)

Fil.dr Tova Höjdestrand
Sociologiska institutionen
Lunds universitet
221 00 Lund

E-post: tova.hojdestrand@soc.lu.se

Tel. 046-222 36 03 (arbete)

Fil.dr Per Schubert
Natur, miljö, och samhälle
Malmö högskola
205 06 Malmö

E-post: per.schubert@mah.se

Tel. 040-665 86 52 (arbete)

Docent Susanne Stenbacka
Kulturgeografiska institutionen
Uppsala universitet
751 26 Uppsala

E-post: susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Tel. 018-471 79 57 (arbete)

Docent Jonas Åkerman
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
221 00 Lund

E-post: jonas.akerman@nateko.lu.se

Tel. 046-222 06 62 (arbete)

Hedersledamöter

Professor emerita Gudrun Dahl, Älvsjö
E-post: gudrun.dahl@socant.su.se

Professor emeritus Staffan Helmfrid, Vallentuna
E-post: staffan.helmfrid@swipnet.se

Professor emeritus Thomas Lundén, Solna
E-post: thomas.lunden@sh.se

Professor emeritus Jan Lundqvist, Danderyd
E-post: jan.lundqvist@geo.su.se

Docent Bo Strömberg, Norrtälje
E-post: bo.stromberg@natgeo.su.se