Välkommen att bli medlem (ledamot i SSAG:s stadgar) i SSAG! Ansök om medlemskap genom att fylla i och skicka uppgifterna i formuläret på den här sidan.

Så snart ansökan om medlemskap registrerats av SSAG kommer ett inbetalningskort för årsavgiften skickas med post till den adress som angivits i formuläret. Medlemskap kostar för närvarande 200 kronor per kalenderår. Om medlemskapet ska gälla från och med 1 januari nästa år, så ange detta i meddelandefältet.

My Fieldset
  1. (obligatoriskt)
  2. (obligatoriskt)
  3. (giltig e-postadress är obligatorisk)