Meddela förändrade medlemsuppgifter genom att fylla i och skicka formuläret på den här sidan. Ange alltid det namn och den e-postadress som tidigare meddelats SSAG och därutöver den uppgift eller de uppgifter (gamla och nya) som ska ändras.

  1. Tidigare angivna uppgifter
  2. (obligatoriskt)
  3. (giltig e-postadress är obligatorisk)
  4. Nya uppgifter